Frelsesarmeen i Ålesund fengsel

#merennbare kunst

Over lang tid er det flere i Frelsesarmeens rusomsorg i Ålesund og i nettverket rundt som har hatt et
hjerte for byens innsatte. Nå er et pilotprosjekt i gang – med farger og pensel!
Frelsesarmeen har hatt fengselsarbeid i Norge siden 1920. Mest kjent er vår åpen-soning institusjon
Elevator, som hjelper innsatte tilbake til en trygg bolig, meningsfull jobb, forutsigbar økonomi og
positivt nettverk etter løslatelse. Frelsesarmeen har i tillegg prosjektet “Safe way home”, tilbyr
sjelesorg, praktisk hjelp og mer flere plasser i Norge.
Styrke for dagen og håp for i morgen er mottoet vi jobber ut ifra – også her i Ålesund. Å sitte med
vonde følelser, brutte relasjoner og såret selvbilde er tungt å bære på alene. For flere år siden starta
ettervernstilbudet Stedet en kunstgruppe. Det har blitt en arena å uttrykke følelser og indre
opplevelser. Penselen blir da verktøyet til å finne tilbake til gleden og fargene i livet, få oppmuntring
og tilbakemeldinger fra andre i gruppa, og utfordre seg på nye områder i livet.
Én gang i måneden er Frelsesarmeens rusomsorg nå inne i fengselet for en times maleøkt – med den
gode samtalen, kaffen på bordet og muligheten til å være i vår egen kreative boble. Tankestarteren
eller temaet for ettermiddagen åpner for kreativiteten. Vi gir maletips til hverandre underveis for de
som ønsker det, og deler det vi har skapt med hverandre til slutt – tolkningen eller opplevelsen av
samlinga. Det hele handler om prosessen, det du får uttrykke og det du lærer om deg selv – også i
samspill med andre. Det tekniske er ikke i fokus. Vi uttrykker og er på vandring.
Dette håper vi på: At mennesker skal oppleve frihet – også i sjel og ånd! I byen og i fengselet håper vi
å kunne se mennesker vokse i eget liv, ha håp for i morgen og styrke for dagen gjennom
meningsfulle aktiviteter, gode fellesskap, og ved at vi er medvandrere langs veien.
Tusen takk til fengselsprest, Joachim Haaland, og betjenter ved Ålesund fengsel for godt begynnende
samarbeid. Vi gleder oss over muligheten til å ha kunstgruppe hos dere nå i vår – og ser frem til å se
hva dette kan lede til! For mer info sjekk ut linken: https://www.facebook.com/Stedetalesund

Hopp rett ned til innholdet