Om Ålesund fengsel

Kriminalomsorgen vest

Ålesund fengsel ligg i Ålesund kommune og er ei eining med høgt sikkerhetsnivå. Fengselet blei bygd i 1864 og har ein ordinær kapasitet på 27 plassar. I 1904 brende fengslet i den kjende Ålesundbrannen, men blei åpna på nytt i 1907. Fengslet har gått igjennom fleire ombyggingar og er modernisert, men i hovudsak er arkitekturen frå tida fengslet blei åpna.

Kva for skuletilbod har fengslet?
Borgund videregående skole har en egen avdeling i Ålesund Fengsel. Her blir det gitt undervisning i norsk, engelsk, IKT, restaurant og matfag, TIP, service/samferdsel og reiseliv og kroppsøving. I tillegg har vi sammen med eksterne samarbeidspartnere tilbud i musikk og gangsteryoga. Om den innsatte har behov for andre fag for å kunne fullføre en påbegynt undervisning stiller skolen opp med tilbud om tilrettelegging. 

Kva for tilbod har arbeidsverksemda i fengslet?
Ålesund fengsel har eit variert arbeidstilbod. Vi har snekkerverkstad og eit mekanisk verkstad. Fleire innsette er sysselsett i reinhald, vaskeri, matutdeling m.m.

Kva for tilbod for fritida har fengslet?
Fengslet har eige trimrom med diverse treningsapparater.

Hopp rett ned til innholdet