Straffegjennomføring

Registrering og innsettelse

Ved innkomst bli innsatte tatt i mot av fengselsbetjenter fra Fellestjenesten. Her foregår registrering og innsettelse, og man får informasjon om prosedyren man skal gjennom, samt at man tildeles rom etter avtale med mottaksavdeling. Innsatte må levere fra seg alt av personlige eiendeler, også det han står og går i. Etter en kroppsvisitasjon får han utlevert en innkomstpakke, som blant annet inneholder anstalttøy. (Se under “Hva kan den innsatte få utlevert?”)

Innsattes eiendeler blir gjennomgått fysisk og kontrollert av hund fra visitasjonspatruljen, før innsatte får disse opp til sitt rom, etter hva som er tillatt på celle. Under denne prosessen får også innsatte informasjon om fengslet og helseavdelingen.

Alle som blir satt inn i Ålesund fengsel i varetekt eller på dom, skal starte sitt opphold i mottaksavdelingen som er A. Alle nyinnsatte skal gjennom en grundig kartlegging de første dagene av oppholdet. I dette ligger det innkomstsamtaler og samtale med en fra helseavdelingen, og all kartlegging skjer i samarbeide med helseavdelingen og skolen.

Ved innsettelse får den innsatte en «innkomstpakke» som består av følgende: en tøysekk, en dyne, en joggebukse, en joggegenser, dynetrekk, putevar, laken, to håndklær, to truser, en t-skjorte, to par sokker, en tannbørste, en tannkrem, et stykk såpe, en penn, vanlige konvolutter og skrivepapir.

Alle innsatte gis anledning til å ringe i tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått.

Kriminalomsorgen skal drives kunnskapsbasert etter ”what works” prinsippet. Programvirksomhet er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Hopp rett ned til innholdet