Besøke innsatte

Viktig informasjon vedrørende besøk

Hva er prosedyrene for å besøke en domfelt i fengselet?
Innsatte kan få motta besøk etter bestemte regler under oppholdet ved fengselet. I korte trekk er prosedyrene slik: Det må utstedes en besøkserklæring som inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og eventuelt slektskap til den som ønsker å komme på besøk.  Opplysningen kontrolleres. Når vedkommende er klarert for besøk, utstedes en besøkstillatelse. Tillatelsen tas med på besøket. Besøk avtales over telefon i god tid før ønsket besøksdato. Personer under 18 år må ha skriftlig samtykke til besøk fra sine foresatte. Det er adgang til å ta med barn inn til besøk. Den som har foreldreansvaret/omsorgen for barnet, avgjør om barnet skal bli med på besøk. Besøkstidspunktene skal i hovedsak være om ettermiddagen, men i noen tilfeller kan besøk finne sted både på formiddagen og ettermiddagen. Normalt varer et besøk i en time, men det kan i noen tilfeller forlenges for eksempel for besøkende som har ekstra lang reise vei.

Hva kan besøkende ha med seg?
Den besøkendes vesker, bæreposer og lignende settes inn i et eget låsbart skap. Lesestoff, klær, penger, eller andre effekter må leveres til fengselet tjenestemann før selve besøket. Innsatte har ikke lov til å ta med seg noe inn i avdelingen etter besøket.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt barn?
Fengselet har et besøksrom med noen leker og spill tilgjengelig for barn. Det kan legges til rette for besøk av innsattes egen barn i besøksrommet.

Besøkstelefon

Telefon: +47 70 11 83 42
E-post: [email protected]

Besøkstelefonen er åpen for bestilling fra 10:00 til 11:00 på hverdager.