Besøke innsatte

Viktig informasjon vedrørende besøk

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Klarering av besøkende:
Før du kan komme på besøk til Ålesund fengsel må du klareres.Du kan søke om dette digitalt, ved å logge deg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt før de skal re-klareres etter 1 år. For de som ikke har elektronisk id vil det fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. Dette gjøres ved å fylle ut kontrollskjema for besøk av innsatte. Skjemaet sendes så til den du ønsker å besøke i fengselet v/fengselets postboksadresse.

Utenlandske statsborgere:

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

Hvordan bestille besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten eller i selvbetjeningsportalen. Besøket må bestilles en uke i forveien av tidspunktet det skal finne sted. Bestilling av besøk gjøres på telefon: 70 11 83 40 (innvalg 2). Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 10.00-11.00.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Innsatte kan motta et enkeltbesøk på 1 time pr. uke. Det er kun ved dokumenterte særdeles spesielle omstendigheter man kan søke om ytterligere utvidet besøkstid.

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 16:45 til 17:45 og 19:15 til 20:15 Lørdag og søndag: 08:45 til 09:45, 10:00 til 11:00, 15:45 til 1645 og 17:45 til 18:45.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Den besøkende kan ved besøk levere inn et begrenset antall brev, aviser, tidsskrifter, ukeblader eller lignende. Dette avleveres til betjent før besøket starter, som skal kontrollerer dette og leverer det ut til innsatte senere. Ved besøk fra utlandet kan det gjøres unntak, dette må i så fall avtales på forhånd ved bestillingen av besøket.

Hva kan jeg ikke ta med til innsatte?
Det er ikke tillat å ta med inn, toalettartikler, snus, sigaretter, tobakk, skrapelodd eller tippelapper til innsatte.

Besøkstelefon

Telefon: +47 70 11 83 42
E-post: [email protected]

Besøkstelefonen er åpen for bestilling fra 10:00 til 11:00 på hverdager.

Hopp rett ned til innholdet