Røde Kors søker frivillige

Visitortjenesten er Røde Kors sitt arbeid rettet mot innsatte i fengsel. Ved å være til stede som et helt vanlig medmenneske kan visitoren gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet. Vi gir deg kurs og kompetansen du trenger for å bli en trygg samtalepartner for innsatte.

Vil du vite mer? Kontakt Stian Henriksen ( leder Ålesund Røde Kors) på 45845150 eller Elise Loftheim ( visitorkoordinator) på 41512431.

Hopp rett ned til innholdet