Røde Kors Visitortjeneste i Ålesund fengsel

Visitortjenesten er Røde Kors sitt arbeid rettet mot innsatte i fengsel. Ved å være til stede som et helt vanlig medmenneske kan visitoren gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet. Visitortjenesten prioriterer å besøke de mest isolerte og ensomme av de innsatte, og Røde Kors er den eneste humanitære organisasjon i Norge som får besøke innsatte i varetekt.

I tillegg til en-til-en besøk på cella arrangerer Visitortjenesten i Ålesund fengsel månedlig bingo for innsatte og andre fellesarrangementer som grilling gi luftegården og julemarkering.

Det stilles strenge krav til visitorene og hvordan tjenesten utføres. Retningslinjer for tjenesten er utarbeidet i et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Røde Kors. Besøkene skjer i en tidsavgrenset periode, og all kontakt mellom innsatt og visitor opphører i det den innsatte løslates eller overføres til et annet fengsel, eller tidligere hvis den innsatte ønsker det.

Ønsker du å bli visitor?

Vi gir deg kurs og kompetansen du trenger for å bli en trygg samtalepartner for innsatte. Vil du vite mer? Kontakt Stian Henriksen (leder Ålesund Røde Kors) på 45845150 eller Elise Loftheim (visitorkoordinator) på 41512431.

Du kan lese mer om visitortjenesten på nettsidene til Røde Kors: https://www.rodekors.no/tilbudene/besok-til-innsatte-i-fengsel/

Hopp rett ned til innholdet