Samarbeidspartnere

Røde Kors Visitortjeneste i Ålesund fengsel

Visitortjenesten er Røde Kors sitt arbeid rettet mot innsatte i fengsel. Ved å være til stede som et helt vanlig medmenneske kan visitoren gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet. Visitortjenesten prioriterer å besøke de mest isolerte og ensomme av de innsatte, og Røde Kors er den eneste humanitære organisasjon i Norge som får

Røde Kors Visitortjeneste i Ålesund fengsel Read More »

Hopp rett ned til innholdet