Ålesund fengsel søker fengselsbetjenter!

Vi har for tida 3 ledige faste stillingar som fengselsbetjent og to vikariat på 12 månadar med moglegheit for forlenging. Det er fint om du oppgir i søknaden om du kan tenke deg vikariatet dersom du ikkje kan få ei av dei faste stillingane.

Ein fengselsbetjent har ansvar for dei innsette og tilsette sin tryggleik, innhaldsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til tryggleikstenking, grensesetting og konflikthandtering, og i tillegg vere ein samtalepartnar, kontaktbetjent, rollemodell og rettleiar for dei innsette, amt delta i målretta progresjonsarbeid med innsette.

Søk stillingen på jobb Norge: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/244725/fengselsbetjentar?fbclid=IwAR2dVxFS-diplnUDdY9AbbSKhuc11c3xOoDTGGB8v1NAfDQDAGAZTwChlYg

Hopp rett ned til innholdet