Tilskudd til frivillige organisasjoner

Rundt 36 millioner kroner skal fordeles til frivillige og ideelle organisasjoner som er aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde. Søknadsfrist: 1.12.2022.

Om ordningen

Justis- og Beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midlene.

Sjekk ut linken for mer info: https://www.kriminalomsorgen.no/tilskudd-til-frivillige-og-ideelle-organisasjoner-2022-post-70-midler.6355806-516313.html

Hopp rett ned til innholdet