Ungdomsbedriften UB Cicatrix

INFO OM SAMARBEIDET, SOSIALE ENTREPRENØRSKAP, BÆREKRAFT og YRKESSTOLTHET

Ålesund fengsel har som mål å få til en meningsfull soning for sine innsatte.

Ålesund fengsel ønsket hjelp til produktutvikling innen flere ulike håndverk. Dette gjelder håndverk som kan utføres med lavterskel for aktivisering og utvikling av ferdigheter som de innsatte senere kan anvende i jobb etter endt soning.

UB Cicatrix har i samarbeid med Ålesund fengsel, Møre og Romsdal friomsorgskontor, Kirkens bymisjon Møre, I jobb, Bønner Ålesund utviklet et produkt som vil kunne føre til å få innsikt og kunnskap om industri-søm faget og de ferdigheter som kreves i arbeidet med det. Ålesund fengsel jobber med å få på plass et rom i fengselet som skal utstyres med mulighet for å kunne forberede produksjonen i tråd med produktet. Noe av arbeidet blir også utført i Friomsorgens lokaler.

UB Cicatrix har stått for opplæringen av de ansatte i ulike produksjonsteknikker, teknikker som kreves for å utføre produktet. Det ble raskt avklart ved test salg av produktet, at vi selv ikke klare å holde en så høy produksjon som kreves, for at produktet skal nå sin sitt maksimale mål i markedet.

UB Cicatrix og Ålesund fengsel bestemte seg i felleskap for å utvide våre samarbeidspartner til å inkludere Sula Vekst. Sula vekst ønsket på sin side et slik samarbeid av flere årsaker, eks : at når soning nærmer seg slutt og innsatte kan sone siste rest med fotlenke, vil de som har fått opplæring i industri søm faget i fengselet kunne overføres til vanlig produksjon hos Sula Vekst

UB Cicatrix fikk i oppdrag å produktutvikle en veske basert på restmaterialer , som Ålesund fengsel allerede hadde mottatt . Etter flere runder med testing og eksperimentering, endte materialet opp som gave poser til kirkens bymisjon.

Derimot hadde VG2 Søm og tekstil håndverk mottatt restmaterialer fra Stokke AS som egnet seg utmerket til formålet. Å nytte restmaterialer i produksjon av nye produkter med god kvalitet og holdbarhet er i tråd med FNs bærekrafts mål, produksjon utføres av avfall fra annen industri , den utføres lokalt, det bidrar til arbeid og inkludering hos flere aktører.

UB Cicatrix har i tett samarbeid med mentor fra Ålesund fengsel og Friomsorgen utviklet et eksklusivt sammenleggbart ( BY NETT) Flere modeller har vært utprøvd før vi nå har landet på det endelige produkt.

UB Cicatrix har arbeidet mye med mønster konstruksjonen, dette for å se hvordan vi kan redusere antall sømmer uten at det går på bekostning av utseende og funksjon, viktig for å redusere kostnadene, når produktet produserer lokalt. Salgspris er nå godt innenfor marginene for økonomisk inntjening ved en fordeling av produksjonen, på tre partere.

Produksjon er tenkt delt slik, Ålesund fengsel vil klippe ut og sette på profilering. Friomsorgen vil klippe ut og sende til Ålesund fengsel. Ålesund fengsel vil ha noe produksjon av ferdige ( BY Nett) men i hovedsak sendes de ferdig utklipte og profilerte til Sula Vekst for ferdigstilling og pakking for salg.

I samarbeid får vi til den tiltenkte aktivisering og meningsfulle soning. Samt at dette også kan føre til varig endring for enkelte. Vi arbeider mot et felles mål. ( å stå sammen for endring)

Mer info om ungdomsbedriften UB Cicatrix https://www.instagram.com/ub_cicatrix?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Hopp rett ned til innholdet